LEAN yra gamybos valdymo filosofija, kuri gimė iš Toyotos gamybos sistemos XX amžiaus viduryje. Po to, kai japonų gamintojai pradėjo kokybe lenkti vakarų kompanijas, jų metodai su pakeistu vardu (Toyota production system, Just-in-time) ėmė plisti visame pasaulyje. LEAN metodika gamybos efektyvumui ir našumui didinti, skirsto visą įmonės veiklą į vertę kuriančią ir į vertės nekuriančią (jpn. muda), bei užsiima pastarosios šalinimu. Išskiriamos septynios vertės nekuriančios veiklos rūšys, 7 švaistymai:

  • Transportavimas (produkcijos judėjimas, kuris nereikalingas operacijai atlikti)
  • Atsargos (visi pusgaminiai ir produkcija, su kuriais nėra dirbama)
  • Judesiai (darbuotojų ir mašinų perteklinis judėjimas, kuris nėra reikalingas apdorojimui atlikti)
  • Laukimas (laukimas eilėse arba kitos operacijos laukimas)
  • Perprodukcija (gamyba anksčiau nei reikia arba daugiau nei realus vartojimo poreikis)
  • Papildomas apdorojimas (pakartotinis gaminio ar žaliavos apdorojimas)
  • Defektai (veiksmai ir pastangos, skirtos brokuotų gaminių identifikavimui ir taisymui)

LEAN naudoja daug skirtingų gamybos tobulinimo įrankių – 5S, vertės srauto žemėlapis, Kanban kortelės, Spageti diagrama, itin greiti perderinimai (SMED), Poka-yoke metodas, 5 “kodėl” ir nuolatinio tobulinimo procesą Kaizen.