Apribojimų teorija (angl. Theory of Constraints, TOC) – verslo valdymo metodika, kurią 1984 m. Dr. E. M. Goldratt’as pristatė savo knygoje „Tikslas“. Remiantis apribojimų teorija, kiekvienos sistemos pralaidumą (angl. throughput) nulemia labai nedidelis skaičius apribojimų, kurie tiesiogiai apsprendžia sistemos pajėgumą pasiekti savo tikslą.

Metodikoje naudojamas penkių fokusavimosi žingsnių procesas, kuris užtikrina nuolatinį įmonės tobulėjimą (angl. Process of ongoing improvement, POOGI):

  1. Identifikuoti sistemos apribojimą;
  2. Maksimaliai išnaudoti sistemos apribojimą;
  3. Subordinuoti visą sistemą apribojimui;
  4. Praplėsti apribojimą;
  5. Jeigu apribojimas buvo sulaužytas, grįžti į pirmą žingsnį, nepasiduoti inercijai.

2003 metais Wellingtono Viktorijos Universiteto (Naujoji Zelandija) profesorių V. Mabin ir S. Balderstone atlikto nepriklausomo tyrimo* metu buvo išnagrinėti 81-os įmonės TOC metodo diegimo rezultatai. Jie pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Rodiklis Pagerėjimo vidurkis
Gamybos laikas – 70 %
Ciklo laikas – 65 %
Atsargos – 49 %
Pristatymas laiku + 44 %
Pralaidumas + 65 %
Pajamos + 83 %
Pelningumas + 116 %

* Mabin, V. J. and Balderstone, S. J. 2003. “The performance of the theory of constraints methodology: Analysis and discussion of successful TOC applications,” International Journal of Operations & Production Management 23:568–595.

Visą mokslinį straipsnį rasite čia.